Home / Tin tức / Các chi phí trong dự án bất động sản khu đô thị mới Cổ Nhuế

Các chi phí trong dự án bất động sản khu đô thị mới Cổ Nhuế

Trong dự án bất động sản của khu đô thị mới Cổ Nhuế có rất nhiều chi phí kèm theo mà bạn cần tìm hiểu

1.  Chi phí xây lắp:

về tổng thể, dự án khu đô thị mới Cổ Nhuế bao gồm các hạng mục với diện tích xây dựng như sau: 
Diện tích các hạng mục xây dựng trên được tính toán căn cứ theo Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 122.768 m2 đất tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, giao cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế, theo đó:
Đất cơ quan (CQ2): 3.632 m2, đất giao 50 năm, có thu tiền sử dụng đất, được xây 13 tầng.
Đất để xây dựng cơ sở hạ tầng: làm đường 37.358 m2; cây xanh 2.279 m2; đỗ xe 462 m2; thể dục thể thao 4.331 m2; đường nội bộ 4.244 m2: không phải nộp tiền đất.
Đất hỗn hợp 5.016 m2: làm hạ tầng, giao lại cho TP Hà Nội
Đất trường học 27.493 m2: làm hạ tầng, giao lại cho TP Hà Nội.
Đất thấp tầng (TT1): 4.081m2: làm hạ tầng, tái định cư tại chỗ, các hộ được giao đất có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.
 Đất thấp tầng (TT2): 4.378m2: đất ở lâu dài, Công ty phải nộp tiền đất, được xây 3,5 tầng.
 Đất thấp tầng (TT3): 2.253m2: đất ở lâu dài, Công ty phải nộp tiền đất, được xây 3,5 tầng.
 Đất thấp tầng (TT4): 4.599m2: đất ở lâu dài, Công ty phải nộp tiền đất, được xây 3,5 tầng.
 Khu cao tầng (CT1): 844 m2 đất xây dựng (phải nộp tiền đất) + 1.891 m2 đất cây xanh, được xây 13 tầng.
Khu cao tầng (CT2): 2.186 m2 đất xây dựng (phải nộp tiền đất) + 5.G83 m2 đất cây xanh: bố trí tái định cư tại chỗ, phần còn lại giao lại TP, được xây 13 tầng
Khu cao tầng (CT3): 3.321 m2 đất xây dựng (phải nộp tiền đất) + 9.315 m2 đất cây xanh, được xây 13, 7 tầng
Trên cơ sở các hạng mục xây dựng, Maritime Bank đã tính toán được chi phí xây lắp.
Các chi phí trong dự án bất động sản khu đô thị mới Cổ Nhuế

2. Chi phí đền bù

+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí tiền sử dụng đất đã được Maritime Bank tính toán căn cứ trên các văn kiện dự án sau: (Chi tiết xem thêm Phụ lục 5: Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí tiền sử dụng đất dự án khu đô thị Cổ Nhuế)
Căn cứ Quyết định số: 26/2005/QD-UBND ngày 18/02/2005 của UBND TP Hà nội về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Nghị định 197/2004/ND-CP ngày 02/12/2004 khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số: 2207/QD-UBND ngày 01/10/2007 của UBND huyện Từ Liêm về việc Phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ ĐB GPMB xây dựng Khu Đ TM Cổ Nhuế.

About helios

Check Also

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Ngoài gỗ trắc, gỗ Huỳnh Đàn hay gỗ sưa, gỗ gụ thì còn có nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *