Home / Tư vấn kiến trúc / Các quy định góp vốn trong một dự án bất động sản

Các quy định góp vốn trong một dự án bất động sản

Các nhà đầu tư cần có những biện pháp riêng để hoàn thành được dự án bất động sản, trong đó Sự phân cấp ngày càng mạnh trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng theo hướng tự làm tự chịu trách nhiệm, trong khi đó các doanh nghiệp thường đăng ký thành lập với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, kể cả ở các lĩnh vực họ không có kinh nghiệm.

1. Thực trạng về sự phân cấp đầu tư trong dự án bất động sản

Thực tế thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng sự phân cấp mạnh trong quản lý đầu tư và xây dựng để đơn giản hoá các thủ tục trong quá trình triển khai dự án, tự lập dự án, tự thiết kế, tự thi công, … Mặc dù vẫn đúng theo qui định, nhưng năng lực thực có của doanh nghiệp không tương xứng với qui mô và tính chất của dự án, điều này làm cho dự án đứng trước nguy cơ rủi ro không phải về mặt pháp lý mà là rủi ro về kỹ thuật, công nghệ, … và sẽ có khả năng dẫn tới những rủi ro về tài chính của dự án. Trong những trường hợp này, đòi hỏi các nhà đầu tư nên tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn cách làm không những chỉ đáp ứng được về mặt thủ tục pháp lý, mà còn phải đảm bảo cho sự thành công của dự án trên các phương diện: Thực hiện đầu tư, khai thác vận hành và tài chính.
Các quy định góp vốn trong một dự án bất động sản

2. Các quy định về tài chính trong dự án bất động sản

Các qui định về vốn góp của các bên, vốn pháp định và vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài: Vốn góp của bên nước ngoài không dưới 30% vốn pháp định; vốn pháp định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư của doanh nghiệp. Các trường hợp ngoại lệ, phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài chấp thuận;
Đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT trong nước: Vốn tự có của doanh nghiệp BOT tối thiểu phải đạt 30% tổng mức vốn đầu tư thực hiện dự án BOT ;
Đối với các dự án BOT, BTO, và BT áp dụng cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Doanh nghiệp BOT, BTO và BT được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.
Đối với những dự án đầu tư do các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp làm chủ đầu tư, hội đồng quản trị (chủ tịch HĐQT là đại diện), hội đồng thành viên (chủ tịch Hội đồng thành viên là đại diện) sẽ quyết định các nội dung chính liên quan tới triển khai thực hiện dự án đầu tư: Hội đồng quản trị công ty cổ phần là cấp quyết định các nội dung như:
 
Chiến lược phát triển của công ty, phương án đầu tư. Hội đồng thành viên công ty TNHH quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty, thông qua hợ đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *