Home / Tin tức / Công tác thẩm định dự án đầu tư Bất động sản để cho vay tại Sacombank

Công tác thẩm định dự án đầu tư Bất động sản để cho vay tại Sacombank

Qua tìm hiểu, các bước thẩm định dự án đầu tư BĐS tại Sacombank nhìn chung khá tương đồng với quy trình thẩm định tại ACB, gồm 3 bước chính: Thu thập hồ sơ =>Lập báo cáo thẩm định=> Cấp phê duyệt xem xét, quyết định.

1. Người chịu trách nhiệm xem xét cho vay

Tuy nhiên, một điểm khác biệt cơ bản trong quy trình thẩm định tại Sacombank là đối với các dự án đầu tư BĐS của Đối tác chiến lược – Sacomreal sẽ do Phòng Đầu Tư tại Hội Sở Chính chịu trách nhiệm thẩm định độc lập và trình trực tiếp Hội Đồng Tín Dụng xem xét, cho vay đối vơi các dự án này. Sau khi được phê duyệt, hồ sơ dự án được chuyển về đơn vị kinh doanh để thực hiện thủ tục cho vay theo quy định của Sacombank. Ads: Dịch vụ thong tac conghút bể phốt giá rẻ tại khu vực Hà Nội đảm bảo vệ sinh, chất lượng phục vụ tốt nhất hiện nay.  
Công tác thẩm định dự án đầu tư Bất động sản để cho vay tại Sacombank

2. Cơ chế đặc thù với các dự án bất động sản

Việc Sacombank áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án đầu tư BĐS của Sacomreal có một số điểm đáng lưu ý sau:
Phòng Đầu Tư tự thực hiện việc thu thập thông tin, hồ sơ dự án và phân tích thông tin, lập Báo cáo đầu tư, trình Hội Đồng Tín Dụng xem xét. Cơ chế ưu tiên này giúp giảm bớt thời gian thẩm định các dự án đầu tư của Sacomreal. Tuy nhiên, trong một số dự án đầu tư BDS của Sacomreal, việc xem xét dự án trên quan điểm đầu tư chứ không phải quan điểm tổng đầu tư sẽ làm hạn chế các nhận định khách quan, độc lập cần có ở Ngân Hàng.
Nguyên nhân của cơ chế đặc thù trên nằm ở mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Sacombank và Sacomreal, thể hiện qua việc sở hữu chéo cổ phần của hai tổ chức này (Sacombank nắm giữ cổ phần tại Sacomreal và ngược lại) và mối quan hệ của các thành viên trong Hội đồng quản trị tại Sacombank. 

About helios

Check Also

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Ngoài gỗ trắc, gỗ Huỳnh Đàn hay gỗ sưa, gỗ gụ thì còn có nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *