Home / Tư vấn kiến trúc / Kiểm tra kế hoạch trả nợ và các chỉ tiêu cụ thể của dự án bất động sản

Kiểm tra kế hoạch trả nợ và các chỉ tiêu cụ thể của dự án bất động sản

Đối với một dự án bất động sản thì việc có một kế hoạch trả nợ cụ thể cũng như chỉ tiêu riêng của dự án sẽ giúp cho bạn thuận lợi hơn trong quá trình tập hợp vốn để đầu tư thành công một dự án bất động sản lớn

1. Kiểm tra kế hoạch trả nợ của dự án

Kế hoạch trả nợ gốc của dự án được xây dựng như sau:
+ Lãi vay: trả 1 tháng/ kì + Nợ gốc: trả 3 tháng/ kì + Thời gian vay: 05 năm (ân hạn 1 năm)
+ Thời gian trả nợ gốc: 04 năm
Khoản lãi vay được trả hàng tháng và đã được tính vào chi phí thực hiện dự án. Chi phí lãi vay vốn đầu tư được Maritime Bank tính toán căn cứ trên lãi suất áp dụng hiện hành là 12,6%/năm (1,05%/tháng).
Thuế TNDN được tính ở mức 28% theo quy định hiện hành.
Kế hoạch trả nợ được Martime Bank tính toán căn cứ trên nội dung thẩm định doanh thu/chi phí của dự án, có thể đánh giá kế hoạch trả nợ của dự án là khả thi, phù hợp với dòng tiền của dự án.
Ngoài các yếu tố trên, các cơ sở tính toán khấu hao, thuế TNDN và lãi vay của dự án được đánh giá là hợp lý, phù hợp với quy định về khấu hao tài sản cố định, thuế TNDN của Bộ Tài Chính và quy định về lãi suất cho vay do Maritime Bank áp dụng.
Kiểm tra kế hoạch trả nợ và các chỉ tiêu cụ thể của dự án bất động sản

2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án bất động sản

Sau khi tổng hợp được doanh thu/chi phí và kế hoạch trả nợ của dự án,
Từ các chỉ số tính toán hiệu quả đầu tư, có thể đánh giá dự án khu đô thị Cổ Nhuế là dự án có hiệu quả tài chính cao.
Vấn đề cần xem xét ở đây là tỷ suất chiết khấu bình quân.9,6% đã hợp lý chưa. Vốn của dự án được huy động từ 02 nguồn chính là vốn vay với lãi suất 12,6%/năm và vốn tự có với lãi suất 8,4%/năm. Mức lãi suất huy động vốn tự có
8,4%/năm được căn cứ trên lãi suất huy động tiết kiệm đang áp dụng tại Maritime Bank tại thời điểm vay vốn, so sánh với lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm huy động tháng 11/2007 là 7,87%. Như vậy có thể đánh giá mức lãi suất chiết khấu bình quân 9,6% được Martime Bank tính toán căn cứ theo phương pháp chi phí vốn bình quân là khá hợp lý.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *