Home / Tin tức / Làm sao để thẩm định được nguồn tài chính trong dự án đầu tư bất động sản

Làm sao để thẩm định được nguồn tài chính trong dự án đầu tư bất động sản

Một dự án đầu tư bất động sản cũng cần phải thẩm định nguồn tài chính rõ ràng, điều này cũng có tác dụng đảm bảo an toàn cho người sở hữ nhà cửa hoặc căn hộ cần mua, vậy làm sao để có thể thẩm định được nguồn tài chính trong dự án

1. Thẩm định tài chính 

Đây là nội dung quan trọng nhất trong phần thẩm định định dự án vì nó đánh giá được dự án này có hiệu quả và tổng vốn đầu tư, chi phí có hợp lý không? Đầu tiên phải đánh giá về tổng vốn đầu tư vì tổng vốn đầu tư là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình dự án, nên việc đánh giá chính xác tổng vốn đầu tư là rất cần thiết, đây là điều kiện quyết định tính hiệu quả của dự án. Bản chất của việc thẩm định tổng vốn đầu tư là thẩm định các yếu tố cấu thành chi phí từ khi bắt đầu thực hiện đến khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác và sử dụng. Thông thường các loại chi phí gồm: Chi phí xây dựng, chi phí trước khi đưa dự án vào hoạt động, chi phí tài sản cố định, chi phí đầu tư cho tài sản lưu động. Ads: Căng da mặt bằng chỉ giá bao nhiêucăng da mặt bằng chỉ sinh học hiệu quả cao tại thẩm mỹ viện Placencare.
Làm sao để thẩm định được nguồn tài chính trong dự án đầu tư bất động sản

2. Tìm hiểu nguồn vốn 

Tiếp sau khi thẩm định tổng nguồn vốn thì ta thẩm định về dòng tiền của dự án bao gồm hai loại đó là dòng tiền vào, dòng tiền ra của dự án. Sau khi đánh giá toàn bộ các yếu tố cấu thành nên dòng tiền của dự án, tác giả đi vào thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án. Để đánh giá hiệu quả của dự án tác giả đi vào thẩm định năng lực tài chính và khả năng huy động vốn thực hiện dự án của chủ đầu tư. Đồng thời đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án như: Giá trị hiện tại ròng, tỷ suất nội hoàn và thời gian hoàn vốn. Tác giả đã đưa ra được đầy đủ công thức, tiêu thức đánh giá các chỉ tiêu trên.

3. Khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo

Khả năng trả nợ căn cứ vào kế hoạch sản xuất – kinh doanh, tài chính của khách hàng, từ đó lập kế hoạch trả nợ trên cơ sở phân bổ từ lợi nhuận để lại và khấu hao để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. về tài sản đảm bảo tiền vay: phải thẩm định xem tài sản có dễ bán, giá trị thu hồi thực tế có đủ để bù đắp được nợ gốc, lãi và các loại thuế hay không? Tài sản đảm bảo có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định không?
Cuối cùng là xem xét những yếu tố rủi ro của dự án và đưa ra các công cụ, phương pháp tính toán rủi ro để từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

About helios

Check Also

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Ngoài gỗ trắc, gỗ Huỳnh Đàn hay gỗ sưa, gỗ gụ thì còn có nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *