Home / Tin tức / Làm sao để thẩm định một dự án bất động sản hiện nay

Làm sao để thẩm định một dự án bất động sản hiện nay

Nội dung thẩm định dự án đầu tư là phần quan trọng nhất của hoạt động thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng. Nội dung thẩm định gồm bảy nội dung, đó là: Thẩm định Thẩm định về mặt pháp lý và mục tiêu của dự án; Thẩm định về mặt thị trường của dự án; Thẩm định về mặt kỹ thuật của dự án; Thẩm định về khả năng tổ chức quản lý và nhân lực thực hiện dự án;Thẩm định về mặt tài chính của dự án; Thẩm định khả năng trả nợ của dự án và cuối cùng là thẩm định các rủi ro của dự án và phương án kiểm soát.

1. Thẩm định pháp lý và mục tiêu

Trong phần này có một số nội dung cần thẩm định cơ bản như thẩm định tư cách pháp nhân của chủ đầu tư, tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ trình duyệt theo quy định của Pháp luật. Bên cạnh đó, cần thẩm định mục tiêu của dự án để xem xét tính phù hợp của dự án đối với các chương trình kinh tế địa phương, vùng, ngành, ngành nghề trong dự án có thuộc nhóm ngành được Pháp luật cho phép hoạt động hay ưu tiên. Sau đó căn cứ trên cơ sở khung pháp lý điều tiết hoạt động đầu tư xây dựng, tuỳ theo từng loại dự án cụ thể sẽ kiểm tra và đánh giá tính pháp lý của dự án. Ads: Căng da mặt bằng chỉ giá bao nhiêucăng da mặt bằng chỉ sinh học hiệu quả cao tại thẩm mỹ viện Placencare.
Làm sao để thẩm định một dự án bất động sản hiện nay

2. Thẩm định thị trường của dự án bất động sản

Nêu rõ các chỉ số dự báo thị trường và doanh thu bao gồm: Dự báo tăng trưởng của nền kinh tế; Dự báo tỷ lệ lạm phát; Dự báo tỷ giá hối đoái; Dự báo tốc độ tăng giá; Dự báo nhu cầu nhà ở, văn phòng cho thuê; Ước lượng thị phần của doanh nghiệp. Căn cứ vào những chỉ số này, các Ngân hàng sẽ đưa ra những công cụ phù hợp để thẩm định khía cạnh thị trường của dự án.

3. Kỹ thuật cần có của dự án bất động sản

của dự án và thẩm định khả năng tổ chức quản lý và nhân lực thực hiện dự án, tác giả cũng đưa ra một số căn cứ và lưu ý trong quá trình thẩm định dự án bất động sản.

About helios

Check Also

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Ngoài gỗ trắc, gỗ Huỳnh Đàn hay gỗ sưa, gỗ gụ thì còn có nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *