Home / Tư vấn kiến trúc / Nguyên nhân chủ quan khiến quá trình kiểm tra dự án bất động sản gặp khó khăn

Nguyên nhân chủ quan khiến quá trình kiểm tra dự án bất động sản gặp khó khăn

Qua nghiên cứu công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS để cho vay tại Maritime Bank, bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn khá nhiều hạn chế như đã phân tích ở trên. Những hạn chế này xuất phát từ một số nguyên nhân sau:
Maritime Bank chưa áp dụng quy trình thẩm định, hướng dẫn thẩm định riêng dành cho thẩm định dự án đâu tư BĐS. Nội dung hướng dẫn thẩm định dự án đâu tư áp dụng chung cho mọi loại dự án trong khi đó dự án đâu tư BĐS có rất nhiều điểm khác biệt với dự án sản xuất kinh doanh khác về thủ tục pháp lý, các bước triển khai thực hiện, các rủi ro. Do đó dẫn đến việc áp dụng gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định.
Maritime Bank chưa ban hành mẫu báo cáo thẩm định nhu câu vay vốn dành riêng cho dự án đâu tư BĐS. Nội dung báo cáo thẩm định nhu câu vay vốn dùng chung cho tất cả đối tượng khách hàng, cho tất cả ngành nghề, cho tất cả các mục đích vay. Cùng với đó, Maritime Bank cũng chưa áp dụng các công cụ dành riêng cho công tác tính toán hiệu quả dự án BĐS.
Nguyên nhân chủ quan khiến quá trình kiểm tra dự án bất động sản gặp khó khăn
Maritime Bank chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về thông tin kinh tế xã hội, thông tin thị trường BĐS, các dự án đầu tư BĐS trên địa bàn để sử dụng làm cơ sở tham chiếu, so sánh.
Maritime Bank chưa xây dựng hoặc áp dụng các hệ thống, công cụ tính toán, kiểm soát rủi ro đối với các khách hàng, dự án vay vốn nói chung và trong lĩnh vực BĐS nói riêng.
Bộ phận thực hiện thẩm định tại Maritime Bank chưa được đào tạo một cách đầy đủ, có hệ thống các kiến thức cơ sở về dự án đầu tư BĐS nên không nhận thức được mức độ quan trọng của các nội dung cần thẩm định dẫn đến việc xem nhẹ hoặc bỏ qua một số nội dung thẩm định được coi là ít quan trọng.
Bên cạnh đó, cán bộ thẩm định không có chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nên việc thẩm định kỹ thuật dự án thường dựa trên những tài liệu khách hàng cung cấp. Trong khi đó, các dự án BĐS đòi hỏi CBTĐ phải am hiểu nhiều khía cạnh từ các chính sách của nhà nước liên quan đến BĐS, đến tình hình thị trường, các nội dung kỹ thuật, xây dựng công trình… Điều này dẫn đến, chất lượng của các báo cáo thẩm định chưa cao.
Nhận xét: Những hạn chế nêu trên cần phải được nhanh chóng khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS và góp phần đẩy mạnh hoạt động cho vay BĐS tại Maritime Bank trong tương lai. Những giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác thẩm định dự án BĐS tại Maritime Bank sẽ được trình bày trong chương 3.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *