Home / Tư vấn kiến trúc / Những bước thẩm định dự án đầu tư bất động sản và cho vay tại ngân hàng ACB

Những bước thẩm định dự án đầu tư bất động sản và cho vay tại ngân hàng ACB

Việc thẩm định dự án đầu tư bất động sản cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để ngân hàng có thể quyết định có nên cho đơn vị đó tiếp tục vay vốn hay không. 

1. Các bước cho vay

Qua tìm hiểu, có thể tóm tắt một số bước chính khi thực hiện việc thẩm định dự án đầu tư BĐS để cho vay tại ACB như sau:
Bước 1: Bộ phận kinh doanh tiếp xúc chủ đầu tư dự án BĐS có nhu cầu vay vốn tại ACB, thu thập thông tin, hồ sơ dự án BĐS chuyển cho Bộ phận phân tích- thẩm định tại đơn vị kinh doanh để thực hiện thẩm định, đánh giá.
Bước 2 : Bộ phận phân tích-thẩm định, trên cơ sở hồ sơ bộ phận kinh doanh cung cấp và các thông tin tham khảo sẽ lập Báo cáo thẩm định về dự án đầu tư BĐS và nhu cầu vay vốn của chủ đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bước 3: Cấp phê duyệt, căn cứ trên Báo cáo thẩm định và các thông tin tham khảo sẽ quyết định chấp thuận hoặc từ chối cho vay đối với dự án BĐS.
Những bước thẩm định dự án đầu tư bất động sản và cho vay tại ngân hàng ACB

2. Đặc điểm trong thẩm định

Một số đặc điểm chính trong công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS để cho vay tại ACB như sau:
 Bộ phận kinh doanh có nhiệm vụ thu thập hồ sơ vay vốn của chủ đầu tư dự án BĐS hoạt động hoàn toàn độc lập với bộ phận phân tích, thẩm định hồ sơ.
Với 3 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực BĐS của ACB, bộ phận phân tích, thẩm định hồ sơ có khá nhiều nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy và được cập nhật liên tục, không phụ thuộc vào thông tin do khách hàng cung cấp. Nhờ vậy, các thông tin đưa ra trong Báo cáo thẩm định đảm bảo được tính độc lập, khách quan, cẩn trọng, giúp giảm thiểu rủi ro cho Ngân Hàng do thông tin sai lệch hoặc gian lận.
Căn cứ trên thông tin khá đầy đủ và có hệ thống về thị trường BĐS và hoạt động kinh doanh BĐS từ các công ty thành viên của mình và Báo cáo thẩm định của đơn vị kinh doanh, cấp phê duyệt tại ACB có cơ sở rõ ràng, đáng tin cậy để đưa ra quyết định phê duyệt khoản vay. Trên thực tế, tỉ lệ nợ xấu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2011 là khoảng 0,6 % tổng dư nợ cho vay Xây dựng và BĐS, một tỉ lệ rất an toàn, thể hiện chất lượng thẩm định và khả năng quản lý vốn cho vay rất tốt của ACB trong lĩnh vực BĐS.
Có thể thấy, bước quan trọng nhất quyết định đến chất lượng thẩm định một dự án đầu tư BĐS là ở Bước 2 do Bộ phận phân tích-thẩm định thực hiện.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *