Home / Tư vấn kiến trúc / Những chi phí quản lý trong dự án khu đô thị mới Cổ Nhuế

Những chi phí quản lý trong dự án khu đô thị mới Cổ Nhuế

Chủ đầu tư không tính đến chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn thiết kế trong tính toán tổng mức đầu tư của mình.

1. Chi phí dự tính

Căn cứ Quyết định số: 242/2006/QD-UBND ngày 29/12/2006 của UBND TP Hà nội về việc Ban hành giá đất trên địa bàn TP Hà Nội.
+ Chi phí quản lý dự án (bao gồm chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn thiết kế) và chi phí khác được tính toán theo định mức tỉ lệ % tính trên chi phí xây lắp dự án (căn cứ theo hướng dẫn tại thông tư số 05/2007/TT-BXD) (Chi tiết xem thêm Phụ lục 6: Chi phí quản lý dự án khu đô thị Cổ Nhuế)
+ Chi phí dự phòng: căn cứ theo hướng dẫn tại thông tư số 05/2007/TT-BXD, đối với dự án có thời gian thực hiện trên 2 năm, chi phí dự phòng được tính trên 2 yếu tố: Gdp = Gdp1 + Gdp2 (*)
Gdp1- Dự phòng chi phí do khối lượng công việc phát sinh: được tính bằng 5% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
Gdp2 – Dự phòng chi phí do trượt giá: được tính theo thời gian thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng đối với từng loại công trình theo từng khu vực xây dựng. Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bình quân của không ít hơn 3 năm gần nhất và phải kể đến khả năng biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế. Thời gian để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá là thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.
Những chi phí quản lý trong dự án khu đô thị mới Cổ Nhuế

2. Chi phí thực tế

Tuy nhiên, đối với dự án khu đô thị Cổ Nhuế là dự án có thời gian thực hiện trên 2 năm, Maritime Bank lại chỉ ước tính chi phí dự phòng của dự án là 20 tỷ đồng bằng khoảng 2% tổng mức đầu tư tương tự như ước tính của chủ đầu tư là không hợp lý.
Trong dự án này, ngoài phần Gdp1 tương đương 5% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác, phần dự phòng chi phí trượt giá Gdp2 cần phải được tính toán đầy đủ căn cứ theo chỉ số giá xây dựng các năm liển trước theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2007/TT-BXD.
Theo số liệu tại Bảng 6 trang 66, có thể tính được Gdp1 như sau:
Gdp1 = 5% x (596.455.689.593 + 366.236.379.480 + 68.846.994.215) = 51.576.948.664 VNĐ (1)
Gdp2 sẽ được tính toán căn cứ theo chỉ số giá xây dựng các năm liền trước.
Căn cứ theo văn bản công bố chỉ số giá xây dựng số 1601/D-VP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng, chỉ số giá xây dựng vùng Hà Nội áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng nhà ở từ năm 2004 đến năm 2007 lần lượt là 130/144/149/175 (lấy năm gốc là năm 2000 có chỉ số giá = 100).
Căn cứ từ kết quả thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư, Maritime Bank đánh giá cơ cấu vốn đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Cổ Nhuế là khá hợp lý, phù hợp với khả năng huy động vốn và quản lý, sử dụng của chủ đầu tư.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *