Home / Tư vấn kiến trúc / Những nguồn thông tin cần thiết để thẩm định dự án bất động sản

Những nguồn thông tin cần thiết để thẩm định dự án bất động sản

Một dự án bất động sản cần hội tụ đủ các yếu tố, từ nguồn thông tin đáng tin cậy cho tới trang thiết bị công nghệ hiện đại tới trình độ của đội ngũ nhân viên đều đáng được quan tâm và chú ý.

1. Các nguồn thông tin phục vụ công tác thẩm định

Nguồn thông tin phục vụ cho quá trình thẩm định các dự án BĐS được khai thác từ: Chính sách của Nhà nước, thông tin thống kê về chỉ tiêu trung bình ngành phục vụ cho việc xếp loại chủ đầu tư và dự án xin vay vốn. Các thông tin này, các Ngân Hàng có thể tìm hiểu từ các nguồn:
+ Thông tin sơ bộ từ hồ sơ dự án mà khách hàng gửi.
+ Thông tin do Ngân Hàng tự thu thập, điều tra và tổng hợp được từ việc phỏng vấn chủ đầu tư, kiểm tra thực tế dự án hay khai thác thông tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro của Ngân Hàng Nhà Nước.
+ Thông tin từ các tổ chức tín dụng khác có quan hệ với khách hàng, thông tin từ báo chí, internet và các cơ quan quản lí khác.
Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời là một nhân tố quan trọng đảm bảo cho công tác thẩm định chính xác, lựa chọn dự án hiệu quả, hạn chế dự án rủi ro.

2. Trang thiết bị công nghệ

Một dự án bất động sản cần hội tụ đủ các yếu tố, từ nguồn thông tin đáng tin cậy cho tới trang thiết bị công nghệ hiện đại tới trình độ của đội ngũ nhân viên đều đáng được quan tâm và chú ý. 1. Các nguồn thông tin phục vụ công tác thẩm định Nguồn thông tin phục vụ cho quá trình thẩm định các dự án BĐS được khai thác từ: Chính sách của Nhà nước, thông tin thống kê về chỉ tiêu trung bình ngành phục vụ cho việc xếp loại chủ đầu tư và dự án xin vay vốn. Các thông tin này, các Ngân Hàng có thể tìm hiểu từ các nguồn: + Thông tin sơ bộ từ hồ sơ dự án mà khách hàng gửi. + Thông tin do Ngân Hàng tự thu thập, điều tra và tổng hợp được từ việc phỏng vấn chủ đầu tư, kiểm tra thực tế dự án hay khai thác thông tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro của Ngân Hàng Nhà Nước. + Thông tin từ các tổ chức tín dụng khác có quan hệ với khách hàng, thông tin từ báo chí, internet và các cơ quan quản lí khác. Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời là một nhân tố quan trọng đảm bảo cho công tác thẩm định chính xác, lựa chọn dự án hiệu quả, hạn chế dự án rủi ro. 2. Trang thiết bị công nghệ Công nghệ có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với hiệu quả của công tác thẩm định các dự án đầu tư BĐS. Công nghệ hiện đại cung cấp cho Ngân Hàng những công cụ, mô hình tính toán hữu hiệu nhằm phát hiện sớm những rủi ro có thể xảy ra đối với dự án. Hơn nữa, công nghệ hiện đại sẽ hỗ trợ cho công tác thẩm định tiến hành một cách chính xác và nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian. Hiện tại, ở Việt Nam hầu hết các Ngân Hàng đều chưa có phần mềm hỗ trợ thẩm định dự án BĐS mà mới chỉ dừng lại ở việc dùng các hàm từ Excel làm công cụ hỗ trợ thẩm định dự án. 3. Trình độ của đội ngũ cán bộ thẩm định dự án Chất lượng thẩm định phụ thuộc vào cán bộ thẩm định thể hiện ở hai góc độ: đó là nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Nguồn nhân lực với sự non kém về trình độ và kinh nghiệm có thể dẫn đến những quyết định sai lầm khi lựa chọn dự án để cho vay làm thiệt hại về vốn cho Ngân Hàng. Tư cách đạo đức của cán bộ thẩm định ảnh hưởng lớn đến kết quả thẩm định dự án đầu tư BĐS. Nếu cán bộ thẩm định cố tình che giấu những điểm thiếu hiệu quả, chưa hợp lí của dự án làm cho kết quả thẩm định dự án không chính xác, các biện pháp hạn chế rủi ro không được đề cập qua đó dẫn đến quyết định cho vay của Ngân Hàng là sai lầm, khả năng mất vốn là rất cao.

Công nghệ có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với hiệu quả của công tác thẩm định các dự án đầu tư BĐS. Công nghệ hiện đại cung cấp cho Ngân Hàng những công cụ, mô hình tính toán hữu hiệu nhằm phát hiện sớm những rủi ro có thể xảy ra đối với dự án. Hơn nữa, công nghệ hiện đại sẽ hỗ trợ cho công tác thẩm định tiến hành một cách chính xác và nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian. Hiện tại, ở Việt Nam hầu hết các Ngân Hàng đều chưa có phần mềm hỗ trợ thẩm định dự án BĐS mà mới chỉ dừng lại ở việc dùng các hàm từ Excel làm công cụ hỗ trợ thẩm định dự án.

3. Trình độ của đội ngũ cán bộ thẩm định dự án

Chất lượng thẩm định phụ thuộc vào cán bộ thẩm định thể hiện ở hai góc độ: đó là nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Nguồn nhân lực với sự non kém về trình độ và kinh nghiệm có thể dẫn đến những quyết định sai lầm khi lựa chọn dự án để cho vay làm thiệt hại về vốn cho Ngân Hàng.
Tư cách đạo đức của cán bộ thẩm định ảnh hưởng lớn đến kết quả thẩm định dự án đầu tư BĐS. Nếu cán bộ thẩm định cố tình che giấu những điểm thiếu hiệu quả, chưa hợp lí của dự án làm cho kết quả thẩm định dự án không chính xác, các biện pháp hạn chế rủi ro không được đề cập qua đó dẫn đến quyết định cho vay của Ngân Hàng là sai lầm, khả năng mất vốn là rất cao.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *