Home / Tin tức / Những vấn đề cần quan tâm trong một dự án bất động sản

Những vấn đề cần quan tâm trong một dự án bất động sản

Trong dự án bất động sản ngoài những yếu tố khách quan thì còn cần chú ý tới nhân lực, quản lý cũng như tài chính cần thiết của một dự án đó

1.  Nhân lực và tổ chức quản lý của dự án bất động sản

Thẩm định nhân lực cần phải xác định được nguồn lao động cung ứng cho dự án: Bao nhiêu lao động có trình độ, kỹ năng và lao động phổ thông? Giá cả lao động cho từng loại? Nguồn lao động dự trữ có thể bổ sung? Lao động sử dụng cho dự án là lao động sẵn có trên thị trường lao động hay lao động do dự án đào tạo?
Thẩm định nguồn nhân lực là cực kỳ quan trọng cho dự án sản xuất. Tuy nhiên, đối với dự án BĐS phân tích này chỉ cần thiết khi chủ đầu tư tự quản lý, khai thác sau khi dự án đưa vào sử dụng. Ads: Dịch vụ thong tac conghút bể phốt giá rẻ tại khu vực Hà Nội đảm bảo vệ sinh, chất lượng phục vụ tốt nhất hiện nay.
Những vấn đề cần quan tâm trong một dự án bất động sản

2. Tài  chính của dự án bất động sản

Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án là khâu tối quan trọng của việc thẩm định dự án, đòi hỏi sự tính toán cùng khả năng tổng hợp và dự đoán chính xác những
dòng tiền của dự án. Đây cũng là khâu cung cấp những dữ liệu cho việc đánh giá hiệu quả tài chính của dự án. Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án bao gồm:
–  Thẩm định vốn đầu tư của dự án.
– Thẩm định dòng tiền của dự án.
– Thẩm định các chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính của dự án.
• Thẩm định các thông số xác định chi phí, xác định tổng mức đầu tư
Các thông số xác định chi phí rất đa dạng và thay đổi tùy theo đặc điểm công nghệ sử dụng trong từng loại dự án. Các thông số dùng làm cơ sở xác định chi phí gồm:
s Công suất máy móc thiết bị.
s Định mức tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu, sử dụng lao động.
s Đơn giá các loại chi phí như lao động, nguyên vật liệu, nhiên liệu.
s Phương pháp khấu hao, tỷ lệ khấu hao.
s Định mức các loại chi phí khác liên quan đến dự án đầu tư xây dựng.
s Các quy định của Nhà nước liên quan đến đất đai.
Do dự án đầu tư BĐS liên quan đến hoạt động xây dựng, nên khi thẩm định các thông số xác định chi phí, Ngân Hàng cần tìm hiểu kỹ những Thông tư, Nghị định của Bộ Xây Dựng liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng như Quy định về suất đầu tư xây dựng hiện hành; Quy định về cách xác định các loại chi phí xây dựng công trình và định mức các loại chi phí trong tổng mức đầu tư; Quy định về định mức tiêu hao máy, nhiên liệu, nhân công….

About helios

Check Also

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Ngoài gỗ trắc, gỗ Huỳnh Đàn hay gỗ sưa, gỗ gụ thì còn có nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *