Home / Tư vấn kiến trúc / Những yêu cầu mà chủ đầu tư cần cung cấp cho ngân hàng trong dự án bất động sản

Những yêu cầu mà chủ đầu tư cần cung cấp cho ngân hàng trong dự án bất động sản

Nguồn thông tin mà chủ đầu tư cung cấp cho Ngân Hàng rất quan trọng, vì đó là nguồn thông tin chính, chủ yếu phục vụ cho công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. Vì thế, kiến nghị với chủ đầu tư cần phải trung thực, khách quan trong việc cung cấp các thông tin cho Ngân Hàng. Do đó, cần phải có quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính chính xác của nguồn thông tin cung cấp cho Ngân Hàng.

1. Nâng cao chất lượng công tác của dự án

– Chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng của công tác lập dự án đầu tư. Trong khi lập dự án đầu tư, chủ đầu tư cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh như: mục tiêu và sự cần thiết phải đầu tư, khía cạnh thị trường, khía cạnh kỹ thuật,… của dự án đầu tư để có thể lập nên một dự án có tính khả thi cao, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí thẩm định cho Ngân Hàng.
Những yêu cầu mà chủ đầu tư cần cung cấp cho ngân hàng trong dự án bất động sản

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm

– Chủ đầu tư cần phải nâng cao tinh thần và trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng tiến độ như đã cam kết với Ngân Hàng, tránh tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, tránh tình trạng sử dụng lãng phí vốn của Ngân Hàng. 
Hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay dự án đâu tư BĐS nói riêng luôn chứa đựng rất nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng này rất đa dạng và phức tạp, bao gồm những rủi ro có thể kiểm soát được và những rủi ro nằm ngoài tâm kiểm soát của con người. Hậu quả rủi ro tín dụng trong lĩnh vực BĐS cũng rất nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và tác động dây chuyền đến một loạt lĩnh vực của nền kinh tế. Chính vì vậy, áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay BĐS là nhiệm vụ rất quan trọng của Ngân hàng, một trong số đó là nâng cao hiệu quả công tác thẩm định các dự án đâu tư BĐS để cho vay.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *