Home / Tin tức / Phương pháp thẩm định dự án đầu tư Bất đông sản tai Maritime Bank

Phương pháp thẩm định dự án đầu tư Bất đông sản tai Maritime Bank

Để thẩm định cụ thể các nội dung của dự án BĐS, Maritime Bank sử dụng các phương pháp:

1. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu:

Phương pháp này thường được Ngân hàng sử dụng trong thẩm định các nội dung sau:
+ Thẩm định khía cạnh pháp lý: Ngân hàng sẽ đối chiếu các nội dung trong hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư, của dự án đầu tư với các quy định của Pháp luật, của Ngân hàng để đánh giá xem chủ đầu tư có đủ năng lực, tư cách pháp lý để thực hiện dự án hay không, dự án đầu tư có đủ điều kiện pháp lý để triển khai hay không…
+ Thẩm định khía cạnh kỹ thuật: Ngân hàng sẽ đối chiếu hồ sơ kỹ thuật của dự án với các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do cơ quan chức năng công bố để đánh giá xem dự án có tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về kỹ thuật hay không.
+ Thẩm định khía cạnh tài chính dự án: Ngân hàng sẽ so sánh các chỉ tiêu tính toán hiệu quả tài chính dự án với các dự án khác có quy mô tương tự, với suất chiết khấu. để đánh giá xem dự án có khả thi không, có hiệu quả cao không, có nên triển khai không.

2. Phương pháp phân tích độ nhạy:

Phương pháp này được Ngân hàng sử dụng để đánh giá mức độ vững chắc của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án như NPV, IRR. trước sự biến đổi của các yếu tố khách quan có thể xảy ra như: Tổng vốn đầu tư tăng, chi phí sản xuất tăng, doanh thu giảm, tuổi thọ của dự án giảm.
Trong trường hợp xảy ra rủi ro, nếu dự án vẫn đảm bảo hiệu quả về mặt tài chính thì có thể đánh giá dự án có hiệu quả bền vững.
Phương pháp thẩm định dự án đầu tư Bất đông sản tai Maritime Bank

3. Phương pháp dự báo:

Phương pháp dự báo được Ngân hàng sử dụng để thẩm định doanh thu/chi phí của dự án và phối hợp với phương pháp phân tích độ nhậy để kiểm tra mức độ vững chắc hiệu quả tài chính của dự án.
Ngân hàng cần thường xuyên tham khảo các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (các số liệu thống kê, các phân tích của các nhà chuyên môn, các thay đổi chính sách của nhà nước…) để tiến hành dự báo về cung cầu BĐS trong tương lai, các biến động giá cả nguyên vật liệu, biến động giá cả sản phẩm của dự án trong
tương lai, từ đó đưa ra các dự báo về khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án, dự báo về chi phí thực hiện dự án.

4. Phương pháp triêt tiêu rủi ro

Phương pháp triệt tiêu rủi ro thường được Ngân hàng sử dụng kết hợp với phương pháp dự báo để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án và trong toàn bộ thời gian chủ đầu tư vay vốn tại Ngân hàng.
Trên cơ sở phân tích và dự đoán những rủi ro có thể xảy ra đối với dự án đầu tư BĐS, Ngân hàng sẽ đánh giá rủi ro nào có hệ thống, rủi ro nào phi hệ thống, tác động của rủi ro tới các chỉ tiêu hiệu quả của dự án đầu tư BĐS như thế nào, từ đó đề xuất biện pháp quản lý rủi ro, định mức lãi suất cũng như tiến độ giải ngân với dự án.

About helios

Check Also

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Cách nhận biết các loại gỗ quý khi chọn dùng nội thất cho căn nhà bạn phần 2

Ngoài gỗ trắc, gỗ Huỳnh Đàn hay gỗ sưa, gỗ gụ thì còn có nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *