Home / Tư vấn kiến trúc / Phương pháp thẩm định pháp lý và mục tiêu của dự án bất động sản

Phương pháp thẩm định pháp lý và mục tiêu của dự án bất động sản

Để thẩm định dự án bất động sản cần có đầy đủ các yếu tố như : Tư cách pháp nhân của chủ đầu tư, tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ trình duyệt theo quy định của Pháp luật.
Bên cạnh đó, cần thẩm định mục tiêu của dự án để xem xét tính phù hợp của dự án đối với các chương trình kinh tế địa phương, vùng, ngành, ngành nghề trong dự án có thuộc nhóm ngành được Pháp luật cho phép hoạt động hay ưu tiên. Ads: Dịch vụ thong tac conghút bể phốt giá rẻ tại khu vực Hà Nội đảm bảo vệ sinh, chất lượng phục vụ tốt nhất hiện nay.
Trên cơ sở khung pháp lý điều tiết hoạt động đầu tư xây dựng, tuỳ theo từng loại dự án để kiểm tra và đánh giá tính pháp lý của dự án. Trong quá trình thực hiện nội dung này, với tư cách là bên tham gia tài trợ vốn, các TCTD cần lưu ý:
Phương pháp thẩm định pháp lý và mục tiêu của dự án bất động sản
Kiểm tra việc chấp hành có đủ, có đúng với các qui định hiện hành của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: Rất nhiều trường hợp, những vấn đề được các bên chức năng đặt ra đối với dự án nhưng chủ đầu tư không tiếp thu để chỉnh sửa dự án, bỏ qua và vẫn tiếp tục triển khai dự án. Có những trường hợp bên chức năng tham gia ý kiến, nhưng ý kiến không đầy đủ hoặc chỉ là hình thức mà né tránh trách nhiệm. 
Trong những trường hợp này, nếu dự án vẫn tiếp tục triển khai, thì rủi ro về mặt pháp lý, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ, môi trường, … sẽ là rất lớn. Do đó, TCTD phải nắm vững: Qui định hiện hành trong quản lý đầu tư và xây dựng, vai trò và trách nhiệm của các bên có liên quan, nội dung cụ thể mà các bên chức năng có liên quan đã tham gia đối với dự án, đối chiếu với yêu cầu trong qui định hiện hành và mức độ tiếp thu, chỉnh sửa của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án để có ý kiến cụ thể với chủ đầu tư. Qua đó, hướng việc triển khai dự án của chủ đầu tư theo đúng qui định hiện hành, nhằm giảm thiểu rủi ro cho dự án và cho chính phần vốn mà các nhà đầu tư tham gia tài trợ;

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *