Home / Tư vấn kiến trúc / Quy trình thẩm định dự án đầu tư Bất động sản tại Maritime Bank

Quy trình thẩm định dự án đầu tư Bất động sản tại Maritime Bank

Theo quy định cấp tín dụng tại Maritime Bank, toàn bộ các khoản xin cấp tín dụng của khách hàng đều do cấp phê duyệt tại Hội sở chính xem xét, phê duyệt. Do vậy, công tác thẩm định tín dụng tại Maritime Bank được phân thành G2 cấp:

1. Thẩm đinh tại bộ phân kinh doanh 

Bao gồm các bước chính như sau:
Bước 1: Bộ phận kinh doanh tiếp nhận hồ sơ xin cấp tín dụng từ khách hàng, hướng dẫn các hồ sơ theo quy định của Maritime Bank.
Bước 2: Bộ phận kinh doanh tiến hành thẩm định hồ sơ xin cấp tín dụng của khách hàng bao gồm: thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định tính pháp lý của doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định năng lực thực hiện của chủ đầu tư và thẩm định tài sản bảo đảm.
Bước 3: Kết quả thẩm định, được thể hiện trong Báo cáo thẩm định và gửi cho
cấp phê duyệt tại Hội sở chính, đầu mối tiếp nhận là Phòng Tái thẩm định – bộ phận giúp việc cho cấp phê duyệt tại Hội sở chính.
Quy trình thẩm định dự án đầu tư Bất động sản tại Maritime Bank

2. Thẩm đinh tai Phòng Tái thẩm đinh — Hôi sở chính

Tại Phòng Tái thẩm định, sau khi tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hồ sơ xin cấp tín dụng sẽ được phân công cho chuyên viên tái thẩm định để tiến hành tái thẩm định.
Trung cấp dược Hà Nội liên tục tuyển sinh năm 2016, hình thức xét tuyển hồ sơ các lớp trung cấp dược học, trung cấp điều dưỡng và trung cấp y học cổ truyền đi học ngay tại Hà Đông.
Kết quả tái thẩm định được thể hiện trong Báo cáo Tái thẩm định và trình lên cấp phê duyệt xem xét. Tại Hội sở chính, có 3 cấp phê duyệt tín dụng là: Trưởng phòng tái thẩm định, Phó Tổng giám đốc phụ trách quản lý tín dụng, Hội đồng tín dụng/Ủy ban tín dụng.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *