Home / Tư vấn kiến trúc / Tìm hiểu các loại chi phí cần sử dụng tiền trong một dự án bất động sản

Tìm hiểu các loại chi phí cần sử dụng tiền trong một dự án bất động sản

Trong quá trình thực hiện dự án bất động sản thường có một số loại chi phí mà Ngân Hàng cần chú ý đến.

– Chi phí cơ hội: 

Chi phí cơ hội chính là thống kê các khoản thu nhập bị mất đi của đơn vị đầu tư khi sử dụng chúng vào trong dự án  , đây cũng được xem là một trong những khoản thu mà công ty đã bị mất đi do đầu tư vào dự án bất động sản . Ngân Hàng cần chú ý xem loại chi phí này có được đưa vào dòng tiền hay không?

– Chi phí chìm: 

Là những chi phí đã phát sinh trước khi có quyết định thực hiện dự án. Vì vậy, cho cho dù dự án có được thực hiện hay không thì chi phí này cũng đã xảy ra rồi. Do đó, chi phí chìm không được tính vào dòng tiền dự án vì loại chi phí này không ảnh hưởng đến việc quyết định đầu tưu hay không đầu tư dự án. Khi thẩm định, Ngân Hàng cần để ý cách xử lý chi phí này vì thường khách hàng vẫn kể luôn những loại chi phí này vào dòng tiền. Ads: Dịch vụ thong tac conghút bể phốt giá rẻ tại khu vực Hà Nội đảm bảo vệ sinh, chất lượng phục vụ tốt nhất hiện nay.

– Chi phí lịch sử: 

Là chi phí cho những tài sản sẵn có của công ty được sử dụng cho dự án. Chi phí này có được tính vào dòng tiền của dự án hay không là tùy theo chi phí cơ hội của tài sản, nếu chi phí cơ hội của tài sản bằng không thì không tính nhưng nếu tài sản có chi phí cơ hội thì sẽ được tính vào dòng tiền như dự án như trường hợp chi phí cơ hội.
Tìm hiểu các loại chi phí cần sử dụng tiền trong một dự án bất động sản

– Vốn lưu động: 

Là nhu cầu vốn dự án cần phải chi để tài trợ cho nhu cầu tồn quỹ tiền mặt, các khoản phải thu, tồn kho sau khi trừ đi các khoản bù đắp từ các khoản phải trả. Khi thẩm định cần chú ý xem khách hàng có tính đến vốn lưu động hay không. Một số sai sót cần kể đến bao gồm: Chủ đầ tư không kể đến vốn lưu động, có kể đến vốn lưu động nhưng sử dụng toàn bộ nhu cầu vốn lưu động của một năm nào đó chứ không phải chỉ tính phần thay đổi vốn lưu động.

– Thuế thu nhập công ty: 

Thuế thu nhập công ty là một dòng dòng tiền ra của dự án, được xác định dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh của dự án. Thuế thu nhập công ty chịu tác động bởi phương pháp tính khấu hao và chính sách vay nợ của dự án, khấu hao và lãi vay sẽ tạo ra cho dự án một lá chắn thuế và làm giảm thuế phải nộp.

About helios

Check Also

Đổi mới nội thất phòng tắm chỉ với 5 bước đơn giản mà bạn chưa hề b hiết

Bạn nghĩ sao nếu phòng tắm nhà bạn được khoác lên mình một diện mới. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *